Kancelaria Krynicki, Dajczer, Kamiński Spółka Partnerska Radców Prawnych istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jedną z wiodących na rynku kancelarii wyspecjalizowanych w prawie zamówień publicznych.

O nas

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zamówień publicznych. Dzięki wieloletniej praktyce i bogatemu doświadczeniu wypracowaliśmy wysokie standardy profesjonalnej współpracy z zamawiającymi i wykonawcami. Zespół Kancelarii z sukcesem łączy wiedzę prawniczą ze znajomością zasad rynkowych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż, co pozwala nam na proponowanie optymalnych rozwiązań zarówno prawnych, jak i biznesowych. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego, świadcząc usługi doradztwa prawnego,  wspierając w toku negocjacji i reprezentując ich interesy wobec podmiotów trzecich.

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w ochronie interesów Klientów nie tylko przed Krajową Izbą Odwoławczą, ale również przed:

– sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich szczebli,
– Sądem Najwyższym,
– Trybunałem Konstytucyjnym,
– Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
– a także w postępowaniach mediacyjnych i z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Specjalizacje

Zespół

Wspólnicy
 • Robert Krynicki
  Partner, radca prawny
 • Katarzyna Dajczer
  Partner, radca prawny
 • Karol Kamiński
  Partner, radca prawny
 • Beata Rozbicka-Cieślińska
  Radca Prawny
 • Monika Dzilińska-Buraczyńska
  Radca prawny
 • Karolina Posadzy
  Adwokat
 • Katarzyna Wyzgał
  Adwokat
 • Aneta Szepietowska
  APLIKANT RADCOWSKI
 • Agnieszka Smakosz
  Kierownik biura
Zespół

Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości UE udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego w zakresie konsekwencji upływu terminu związania ofertą na udział wykonawcy...
admin, Lipiec 2017
Czytaj więcej
Doświadczenie w usługach niekoniecznie tylko w ciągu 3 ostatnich lat Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania na...
admin, Kwiecień 2017
Czytaj więcej
Miło nam poinformować, że Klient kancelarii zawarł z Miastem Wrocław umowę na „Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu”. Będzie to...
admin, Luty 2017
Czytaj więcej
Uprzejmie informujemy, iż w związku z dalszym rozwojem kancelarii zmieniliśmy lokalizację biura. Od 1 lutego 2017 r. zapraszamy Państwa do naszego nowego biura,...
admin, Luty 2017
Czytaj więcej
Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy uwzględnił w całości powództwo wniesione w imieniu klienta kancelarii...
admin, Styczeń 2017
Czytaj więcej
W sprawie, w której prawnicy Kancelarii reprezentowali jednego z uczestników postępowania postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r. KIO skierowała do Trybunału Sprawiedliwości...
admin, Styczeń 2017
Czytaj więcej
Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził decyzję Gminy Wrocław o wyborze Partnera Prywatnego dla projektu „Uruchomienie...
admin, Styczeń 2017
Czytaj więcej
Reprezentowaliśmy klienta (z sektora usług w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych) przed KIO w sprawie, której konkurencyjny wykonawca kwestionował...
admin, Styczeń 2017
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii reprezentowali przed KIO konsorcjum spółek z sektora informatycznego uzyskując korzystny dla klienta wyrok – wartość zamówienia ponad 30 mln zł.
admin, Styczeń 2017
Czytaj więcej
W wyroku z dnia 27 grudnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem przedstawianym przez prawników kancelarii reprezentujących w postępowaniu Przystępującego...
admin, Grudzień 2016
Czytaj więcej
W wyroku ogłoszonym w dniu 27 grudnia 2016 r., uwzględniając odwołanie wniesione przez Klienta Kancelarii wobec naruszających ustawę postanowień SIWZ, Krajowa Izba Odwoławcza...
admin, Grudzień 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii reprezentowali klienta z sektora medycznego przed Sądem Okręgowym w Opolu uzyskując korzystne orzeczenie, które doprowadziło do uzyskania zamówienia publicznego przez klienta...
admin, Grudzień 2016
Czytaj więcej
Krajowa Izba Odwoławcza po raz kolejny wydała rozstrzygnięcie korzystne dla reprezentowanej przez prawników kancelarii spółki z sektora informatycznego w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet...
admin, Grudzień 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii z sukcesem reprezentowali zwycięskiego wykonawcę postępowania na budowę systemu dostępu do informacji niejawnych prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Wyrokiem z dnia 15...
admin, Listopad 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii z sukcesem reprezentowali klienta z branży budowlanej podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu, którego przedmiotem było: „Opracowanie kompletnej dokumentacji...
admin, Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił skargę Zamawiającego i utrzymał w mocy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie wykonawcy z sektora gospodarki odpadami komunalnymi...
admin, Wrzesień 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii skutecznie wspierali klienta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą,...
admin, Sierpień 2016
Czytaj więcej
KIO wydała wyrok, w którym nakazała unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki. Jeden z odwołujących był reprezentowany przez prawników kancelarii. KIO...
admin, Sierpień 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii z sukcesem wsparli Klienta w toku postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego,...
admin, Sierpień 2016
Czytaj więcej
Klient reprezentowany przez prawników Kancelarii zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i licencji dla operatora pocztowego – wartość zamówienia ponad...
admin, Lipiec 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii reprezentowali konsorcjum wykonawców składające się z czołowych ubezpieczycieli w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. KIO...
admin, Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Prawnicy kancelarii reprezentowali jedną z czołowych spółek telekomunikacyjnych w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Konkurencyjny operator zarzucał ofercie Klienta, że zawiera rażąco niską cenę....
admin, Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego (C-324/14), w której  prawnicy kancelarii reprezentowali jednego z klientów. Trybunał w swoich odpowiedziach na...
admin, Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała spółkę z sektora informatycznego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą, uzyskując korzystne dla Klienta...
admin, Marzec 2016
Czytaj więcej
Wyrokiem z dnia 23 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił skargę na wyrok KIO w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg...
admin, Marzec 2016
Czytaj więcej
W dniu 17 lutego 2016r. Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie: czy dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby...
admin, Luty 2016
Czytaj więcej
Wyrokiem z dnia 5 lutego 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie reprezentowanego przez kancelarię Wykonawcy, uznając podniesione zarzuty za zasadne i nakazując...
admin, Luty 2016
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała spółkę giełdową z sektora informatycznego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym...
admin, Styczeń 2016
Czytaj więcej
Kancelaria doradzała w postępowaniu na budowę drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Postępowanie zakończone...
admin, Grudzień 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała spółkę z międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora budowlanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskując korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie, doprowadziła...
admin, Listopad 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała spółkę giełdową z sektora informatycznego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą, uzyskując korzystne dla...
admin, Październik 2015
Czytaj więcej
W dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł autorstwa Katarzyny Wyzgał „Dzielenie przez 0 to błąd. Także przy ustalaniu kryteriów oceny ofert.”
admin, Październik 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała spółkę z międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora telekomunikacyjnego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO doprowadzając do...
admin, Wrzesień 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała konsorcjum spółek z sektora telekomunikacyjnego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO doprowadzając do zawarcia umowy na...
admin, Sierpień 2015
Czytaj więcej
Radca prawny Karol Kamiński reprezentował Klienta przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie dot. pytań prejudycjalnych zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą....
admin, Maj 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała Klienta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO doprowadzając do zawarcia umowy na dostawę i montaż przydomowych...
admin, Kwiecień 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała konsorcjum spółek z sektora telekomunikacyjnego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO i Sądem Okręgowym w Warszawie...
admin, Luty 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała konsorcjum wykonawców z branży budowlanej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Nowa...
admin, Styczeń 2015
Czytaj więcej
Kancelaria reprezentowała konsorcjum międzynarodowych spółek w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed KIO doprowadzając do zawarcia umowy na dostawę urządzeń...
admin, Wrzesień 2014
Czytaj więcej

Kariera

Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią Krynicki, Dajczer, Kamiński Spółka Partnerska Radców Prawnych, zapraszamy do składania aplikacji na adres wskazany w zakładce kontakt.
Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Kontakt

Krynicki, Dajczer, Kamiński
Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Nowy Świat 35 lok. 1
00-029 Warszawa

Tel.: + 48 22 380 33 50
Fax: + 48 22 380 33 51
Tel. kom. 607 741 741
E-mail: biuro@kdklegal.pl

15
52.2338177
21.0182562